ลดปัญหาเรื่องการใช้น้ำมัน ด้วยรถประหยัดพลังงาน !!

รถประหยัดพลังงาน

การใช้รถบนท้องถนนในปัจจุบันได้มีการใช้รถกันเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการใช้รถจำนวนที่มากขึ้นนี้เองก็มีผลกระทบที่ส่งผลในเรื่องของการจราจร , ปัญหาทางสภาพอากาศ , และการใช้น้ำมันในการเป็นพลังงานในการขับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การใช้รถยนต์ขับในปัจจุบันเองก็ต้องมีเรื่องของการดูแลเข้ามาช่วยเพื่อลดปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบแก่สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตของประชากรภายในประเทศไทย

และปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมากนี้ จึงได้มีการคิดค้นแนวทางที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของการใช้รถในปัจจุบันนี้ให้มีปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยลง และสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดปัญหาในการขับรถยนต์นี้ ได้ตอบโจทย์ปัญหานี้ได้มากที่สุดคือการใช้ รถประหยัดพลังงาน ที่จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแก๊สแทนการใช้พลังงานน้ำมันที่มีผลกระทบในเรื่องของการเกิดควันทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานนี้มากที่สุด จึงทำให้รถประหยัดพลังงาน เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด

รถประหยัดพลังงาน เป็นการคิดค้นที่เริ่มต้นจากการที่จะลดปัญหาในเรื่องของการลดปัญหาในการใช้พลังงานน้ำมันให้ลดน้อยลงและหาพลังงานอย่างอื่นที่จะมาช่วยทดแทนในเรื่องของใช้เป็นพลังงานในการทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ และลดปัญหาในเรื่องของการก่อเกิดของมลพิษจากควันรถยนต์ที่ได้ออกมาจากรถจากการกลั่นตัวของเครื่องยนต์ให้ลดน้อยลงไป ซึ่งการนำมาใช้ในช่วงแรกนั้นยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ในหลายประเทศเพราะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางที่เมื่อไฟฟ้าหมดจะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และจำเป็นที่จะต้องหาพลังงานไฟฟ้ามาเติมให้ หากเป็นการขับท่องเที่ยวในระยะทางที่ไกลอาจทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าก็มีข้อจำกัด หลังจากเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านี้ที่ไม่สามารถหาแหล่งพลังงานได้ จึงได้มีการคิดวิธีที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในเรื่องของการเป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านทางแผงโซล่าเซลล์ที่จะเป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์มาและเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้ โดยระบบนี้ได้นำมาติดตั้งทดลองใช้กับรถยนต์ ในช่วยแรกเองก็มีปัญหาในเรื่องของพลังงานที่กักเก็บเอาไว้สามารถขับได้เพียง 1 ชม. เท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้พลังงานที่น้อยลงแต่สามารถเดินทางได้ระยะไกลยิ่งขึ้น ซึ่งจากการพัฒนารถประหยัดพลังงานนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นตลอดเพื่อนำมาทดแทนการใช้น้ำมันที่กำลังจะหมดไปภายในประเทศไทย